idea
tv
bank
tbanner

ثبت سریع ایده یک خطی

اگر وقت و فرصت ثبت کامل ایده‌تان را ندارید، یا ایده خودتان را هنوز خام می‌دانید، یا دنبال ثبت سریع، کوتاه و آسان ایده خود هستید، می‌توانید از همین قسمت به صورت اجمالی و کوتاه، ایده‌تان را ثبت کنید. خدا را چه دیدید، شاید همین ایده ساده، کوتاه و اجمالی شما، جرقه ای شد در ذهن دیگری و چراغ مسجدی را پرفروغ کرد. توجه داشته باشید که جهت شرکت در رقابت و ثبت ایده به نام خودتان، به این فرم اکتفا نکنید، و حتما لازم است که از فرم ارسال ایده در بانک ایده‌های مسجدی استفاده کنید.

ارسال کردن

کاری از "اتاق ایده پردازی فام"

با شناسه کاربری خود وارد شوید

یا    

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟