چراغ‌های مسجد به خانه‌ها روا شد+

چراغ‌های مسجد به خانه‌ها روا شد