کد ایده:31038
ایده پرداز: محمد علی موظف رستمی    
توضيح اجمالی:

در اين اتاق 6 كارگروه تخصصى در حوزه‏‌هاى سخت‏‌افزارى و نرم‏‌افزارى و منابع انساني و مديريت مساجد جهت برنامه‌ريزي بر اساس شرح وظايف تعيين شده پيشنهاد مى‏‌شود.

خلاصه طرح:

در راستاى تهیه، تدوین و اجراى مطلوب سیاست‌ها و تصمیمات متخذه در امور مختلف مسجد و به منظور جامعیت بخشیدن و پویایى برنامه‏هاى آن، طرح تشکیل اتاق فکر مسجد با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی و عضویت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط امر مسجد ارائه می‌شود. در این اتاق ۶ کارگروه تخصصى در حوزه‏هاى سخت‏افزارى و نرم‏افزارى و منابع انسانی و مدیریت مساجد جهت برنامه‌ریزی بر اساس شرح وظایف تعیین شده به شرح ذیل پیشنهاد مى‏شود:

 الف – شرح وظایف کارگروه امور فرهنگى، هنرى و ورزشى:

۱- ارائه طرح‌هاى نو فرهنگى، هنرى جهت غنى‌سازى افکار جوانان.

۲- تهیه جزوات آموزشى در زمینه فرهنگى با هدف مقاوم‌سازى جوانان در مقابله با تهاجم فرهنگى.

۳- گزینش راه‏هاى کارآمدسازی جهت تقویت کانون‌هاى فرهنگى، هنرى مساجد.

۴- راه‌کارهاى مناسب جهت برگزارى جشنواره‏هاى سراسرى در زمینه فرهنگى، هنرى، ورزشى ویژه نمازگزاران به منظور گسترش فعالتیت‌هاى فرهنگى، هنرى مساجد.

۵- طراحى تشکیل انجمن‌هاى مختلف فرهنگى، هنرى، ورزشى ویژه نمازگزاران و مسجدى‏ها.

۶- طراحى جهت راه‏اندازى روزنامه دیوارى یا مجله، روزنامه، ماهنامه ویژه نمازگزاران با هدف ارتقاء سطح فرهنگ عمومى نمازگزاران.

۷- ارایه شیوه مناسب جهت تهیه نوارهاى آموزشى (ویدئویى، کاست، سى‌دى و…) براى فعال‌تر کردن بُعد آموزش مسجد.

۸- تهیه طرح‌ مناسب با هدف غنى‏سازى اوقات فراغت نمازگزاران (بویژه جوانان)

۹- نظام‏مند کردن فعالیت‌هاى فرهنگى، هنرى، آموزشى مساجد جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگى در فعالیت‌هاى مساجد کشور.

۱۰- بررسى وارائه راه‏کارهاى مناسب جهت افزایش تاثیرگذارى و نقش مساجد در فعالیت‌هاى فرهنگى، هنرى، سیاسى، ورزشى.

۱۱- ارایه راه‌کار عملى در تعیین میزان تعامل مساجد با فعالیت‌هاى سیاسى احزاب و بررسى نحوه برخورد مساجد با این فعالیت‌ها.

۱۲- نظام‏مند کردن فعالیت‌هاى مسجد در ایام برگزارى انتخابات مختلف (ریاست جمهورى – خبرگان رهبرى و…).

 

ب –  شرح وظایف کارگروه روابط عمومى و اطلاع‏رسانى:

۱- ارایه راه‏کار مناسب جهت تاسیس خبرگزارى مسجد با هدف تحت پوشش قراردادن فعالیت‌هاى مسجد.

۲- طراحى بانک اطلاعات از وضعیت مساجد کشور.

۳- انتشار ویژه‌نامه یا خبرنامه براى اعلام فعالیت‌هاى مسجد.

۴-‌تشکیل دفتر ارتباطات مسجد با حضور صدا وسیما، خبرگزاری‌ها ونمایندگان مطبوعات جهت تبادل اطلاعات واخبار مساجد.

۵- برقرارى ارتباط با تمامى دستگاههاى دولتى – اصناف وبازاریان جهت اطلاع‏رسانى فعالیتهاى امور مساجد بااین دستگاهها.

۶-اتخاذ شیوه‏هاى مناسب جهت هماهنگى و یکسان‌سازى اطلاعات باهدف به هنگام‏سازى آن.

۷- صدور اطلاعیه- بیانیه– فراخوان در مناسبت‌هاى مختلف اسلامى و ملى.

۸ – ارائه راه‏کارهاى مناسب در زمینه گزارش دهى از فعالیت‌هاى مسجد توسط واحدهاى زیر مجموعه.

۹- نظام‏مند کردن ارتباطات مسجد با دیگر دستگاه‌ها و نهادها و تعیین میزان دخالت دیگر دستگاه‌ها در امور مربوطه به مسجد.

۱۰- طراحى جهت برگزارى میزگردها- سمینارها و نشست‌ها جهت تبیین جایگاه مسجد با حضور اعضاى شوراى مرکزى هیئت امناء ودیگر سخنرانان مدعو.

۱۱- بررسى وارائه طرح‌هاى مناسب با هدف افزایش ارتباطات جوانان دانش‏آموز – ورزشکار – نخبگان جوان و… با مسجد.

۱۲- بررسى راه‌هاى افزایش حضور نخبگان جامعه (اندیشمندان – محققان – نویسندگان و…) در فعالیت‌هاى مسجد.

۱۳-ارائه طرحى مناسب جهت ایجاد یک شبکه فراگیر خبرى و اطلاع‌رسانى فعال در مساجد سراسر کشور از طریق رابطین فرهنگى     و خبرى مساجد.

۱۴- نظام‏مند کردن نحوه اطلاع‏رسانى و تبلیغى مساجد هنگام پخش اذان، سخنرانى، قرائت اطلاعیه از بلندگوى مسجد… .

 

ج – شرح وظایف کارگروه تعاون و امور اجتماعى:

۱- ارائه راه‏کارهاى مناسب جهت افزایش روحیه تعاون و همکارى بین نمازگزاران .

۲- بررسى راه‌هاى افزایش وفاق و همدلى در محلات مسجد و تاثیرگذارى امام جماعت مسجد در ایجاد و افزایش این وفاق.

۳- بررسى شیوه‏‌هاى نو جهت افزایش کمک‌هاى نمازگزاران در مواقع بروز حوادث غیر پیش‌‎بینى شده (سیل، زلزله، آتش‏سوزى و…).

۴- ارایه طرحى جامع جهت ایجاد تعاونى در زمینه‏هاى مختلف براى نمازگزاران و اهالى محله مسجد.

۵- تهیه جزوات آموزشى در زمینه مشاوره اجتماعى براى ائمه جماعت و نیز مسئولین امور اجتماعى و تعاون مساجد جهت به کارگیرى از آن.

۶- ارائه راه کارهاى مناسب جهت تشکیل هسته‌‏هاى مشاوره و حل اختلاف براى مساجد.

۷- تدارک کلاس‌هاى ویژه آموزش امدادرسانى با همکارى جمعیت هلال احمر.

۸- نظام‏مند کردن شرکت فعال مساجد در مسائل اجتماعى و برگزارى اجتماعات و مراسم‏ عمومى.

۹- ارائه راه‌کارهاى مناسب جهت افزایش کارآیى مراسم جشن‌ها و عزاداری‌ها برگزار شده در مساجد با هدف جذب بیشتر جوانان.

۱۰- نظام‏مند کردن کمک‌هاى نمازگزاران مساجد به مستمندان و مسکینان که براى دریافت کمک به مساجد مراجعه مى‏نمایند.

۱۱- بررسى لازم جهت تشکیل صندوق قرض‌الحسنه سراسرى با مدیریت واحد در مساجد سراسر کشور.

 

د – شرح وظایف کار گروه پشتیبانى:

۱- تهیه و تنظیم دستورالعمل و ابلاغیه‌ها در حوزه‌های مختلف مربوط به امور مساجد.

۲- شناسایى راه‌هاى جذب و هدایت کمک‌هاى مردمى(بازار و اصناف -خیرین-واقفین و…) به مساجد.

۳- شناسایى راه‌هاى جذب و هدایت کمک‌هاى مقام معظم رهبرى و دولت و چگونگى توزیع آن به مساجد کشور.

۴- ایجاد و افزایش انگیزه در بین عموم مردم جهت کمک‌هاى مادى و معنوى به مساجد.

۵- فرهنگ‌سازى در امر توجه بیشتر به امور مربوط به مساجد به‌ویژه درخصوص وقف.

۶- بررسى و ایجاد ساز و کار نظارت بر درآمدهاى موقوفات مسجد و ارائه شیوه‏‌هاى کاری مناسب جهت افزایش درآمدهاى حاصل از این موقوفات.

۷- گزینش راه‌هاى جدید براى تامین اعتبار طرح‏هاى مربوط به مساجد.

۸- سازماندهى تملکات و موقوفات مساجد با هدف استفاده بهینه از آنها.

۹- تهیه ساختارهاى جدید براى افزایش حوزه فعالیت‌هاى مساجد.

۱۰- طراحى و سازماندهى امور ادارى و رسیدگى به وضعیت پرسنل فعال در امر مسجد.

۱۱- انجام مطالعات کاربردى جهت تاسیس دایره حقوقى با هدف دفاع از حق و حقوق مسجد.

 

ه – شرح وظایف کارگروه عمرانى – خدماتى:

۱- هماهنگى با وزارت مسکن و شهرسازى جهت تهیه مکان‌هاى مناسب براى احداث مساجد.

۲- برنامه‌‏ریزى جهت تهیه نقشه مناسب براى مساجد با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایى نقاط مختلف کشور.

۳- ارایه طرح مناسب جهت ایجاد سیستم دستشویى، وضوخانه، آبدارخانه، سیستم پذیرایى، غذاخورى و… مناسب و یکسان براى مساجد کشور.

۴- پیگیرى بیمه خدام مساجد جهت افزایش انگیزه آنان در انجام امور خدماتى مساجد.

۵- تهیه دستورالعمل‌هاى بهداشتى و خدماتى براى کلیه مساجد کشور.

۶- تهیه جزوات آموزشى ویژه بهداشت مساجد براى خدام.

۷- تدارک دوره‏هاى آموزشى براى خدام مساجد جهت افزایش بهداشت مساجد.

۸- تهیه دستورالعمل جامع با هماهنگى سازمان نظام مهندسى براى ساخت و معمارى مساجد.

۹- طراحى هدفمند جهت ایجاد فرهنگ‌سازى در بین مردم براى غبار روبى و بهداشت مساجد.

۱۰- تهیه دستورالعمل عمرانى و خدماتى براى کلیه مساجد کشور.

۱۱- تهیه طرح بهداشت‌یاران مساجد با همکارى شبکه بهداشت براى سرکشى کارشناسان بهداشت.

۱۲- زمینه‌سازى جهت کاربردى کردن خادمان افتخارى در سطح مساجد کشور.

 

و –  شرح وظایف کار گروه منابع انسانى:

۱- فراهم آوردن بسترهاى لازم جهت مشارکت حداکثر اقشار مختلف جامعه بویژه نوجوانان و جوانان در عمران و آبادانى و فعالیت‌هاى مذهبى و فرهنگى مساجد.

۲- شناسایى و گزینش شیوه‏‌هاى کارآمد و عملى جهت افزایش استقبال عامه مردم به مساجد.

۳- پیشنهاد شیوه‏هاى مناسب جهت ساماندهى هیئات‌امناء و مدیریت مساجد کشور.

۴- تعیین راه‌کارهاى مناسب و اثربخش جهت جذب نخبگان و افراد تحصیل‌کرده دانشگاهى به مساجد.

۵- هماهنگى در جهت تهیه و تدوین متون مناسب براى تغذیه فکرى منابع موجود انسانى اعم از کارکنان و تشکل‌هاى مسجدى.

۶- تشکیل جلسات کارشناسى و تخصصى و با هدف استفاده از تجارب کارشناسان و اهل فکر جهت ارتقاء سطح کمى و کیفى منابع موجود انسانى مساجد.

۷- آسیب‏شناسى و کنکاش در علل و عوامل کم استقبالى جامعه در روى آورى به مساجد.

۸- ارایه راه‏کارهاى عملى جهت افزایش حضور نمازگزاران و اقامه پر شکوه نمازهاى جماعت و ایجاد و علاقمندى به فعالیت‌هاى مختلف در سطح مساجد.

۹- اتخاذ شیوه‌‏هاى نوین با هدف افزایش تعداد کمى منابع انسانى مساجد ازقبیل تشکیل خادمان افتخارى و… .

۱۰- اتخاذ ساز و کار مناسب جهت حل معضلات و مشکلات اجتماعى منابع انسانى مساجد که نقش زیادى در کاهش بهره‌ورى دارد و سعى در رفع این نواقص.

۱۱- طراحى جهت سازماندهى تشکل‌ها و انجمن‌هاى مردمى با هدف افزایش مشارکت و حضور مردم در مساجد.

۱۲- ارایه راه‌کار عملى جهت استفاده مطلوب از توان پتانسیل‏‌هاى بالقوه موجود در سطح مدارس و دانشگاه‌ها و به‌کارگیرى شایسته از دانش‏‌آموزان و دانشجویان با هدف فعال‌تر کردن برنامه‌‏هاى مساجد و افزایش کمى منابع انسانى بویژه در اقامه نماز جماعت.

۱۳- ارایه شیوه‏هاى کارآمد در خصوص نحوه و چگونگى انتخاب و تعیین ائمه جماعات مساجد کشور.

۱۴- ارایه راه‏کارى عملى در جذب و بکارگیرى و تعیین شرایط و نحوه گزینش خدام مساجد کشور.

۱۵- برنامه‌‏ریزى جهت ایجاد مرکز تربیت امام جماعت عالم و آشنا با هدف ارتقاء سطح کیفى فعالیت‌هاى مساجد.

۱۶- بررسى وضعیت موجود کمى و کیفى نیروى انسانى مساجد با هدف ارایه طراحى جامع جهت توسعه هدف ارتقاء سطح کیفى فعالیت‌هاى مساجد.

 

ز- شرح وظایف دفتر نظارت ارزیابى عملکرد و رسیدگى به شکایات:

۱- ایجاد نظام جامع نظارت و ارزیابى از عملکرد حوزه‏‌هاى فعال مسجد.

۲- برنامه‌‏ریزى لازم جهت ارایه راه‏کارهاى عملى و قابل اجرا در حل‏ اختلافات و رسیدگى به شکایات.

۳- نظارت برحُسن اجراى وظایف کارگروه‌ها .

۴- نظارت و ارزیابى عمل‌کرد ستادهاى استانى با هدف بهبود عملکرد این ستادها.

۵- ایجاد مرکز آنالیز داده‏هاى حاصل از نظارت با هدف شناسایى نقاط ضعف و قوت.

۶- ایجاد واحد بررسى و پیگیرى شکایات مربوط به اهالى مسجد (مردمى و فعالان مسجدى).

۷- ایجاد مکانیزم لازم جهت دریافت انتقادها، پیشنهادها و توصیه‏‌ها از افراد دلسوز و نمازگزاران مساجد.

۸- برنامه‌‏ریزى مناسب جهت تربیت کارشناسان خبره امر نظارت با هدف به کارگیرى آنان در نظارت مستقیم فعالیت‌هاى مساجد.

۹- اتخاذ سازوکار اجرایى جهت گزارش‏گیرى از کارگروه‌ها تابعه اتاق فکر مسجد .

۱۰- اتخاد شیوه‌‏هاى نوین نظرسنجى هدفمند از اقشار مختلف جامعه با هدف آشنایى بیشتر با نظرات عمومى راجع به مساجد و اطلاع دقیق تراز کم و کیف فعالیت‌هاى صورت گرفته شده در آن جهت به هنگام‌‏سازى فعالیت‌هاى جارى.

۱۱- تهیه گزارش جامع سالانه عملکرد واحدهاى مختلف فعال در امر مساجد.

۱۲- اتخاذ ساز و کار مناسب جهت استفاده از نظرات و تخصص‌هاى کارشناسان و خبرگان موارد مورد نظر.

 

بدون نظر

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

 

با ما در تماس باشید

توجه داشته باشید که جهت ارسال پیام به بخش‌های مورد نظر همراه با ضمیمه می‌توانید از فرم تماس با ما استفاده نمائید.


پل های ارتباطی:
۰۲۵۳۲۹۱۷۹۴۸ – ۰۳۱۵۵۵۷۱۰۹۵     
masjedideas[at]gmail[dot]com     
کانال تلگرام

ارسال کردن

کاری از "اتاق ایده پردازی فام"

با شناسه کاربری خود وارد شوید

یا    

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

Create Account