کد ایده:27396
ایده پرداز: محمدعلی موظف رستمی    
توضيح اجمالی:

مديريت فرهنگي مسجد، حوزه‌هاي ظريف، پيچيده و حساسي دارد كه بدون توجه به سازمان منسجم و كارآمد، نمي‌توان انتظار توسعه فعاليت‌ها و بازدهي و اثربخشي آن را در راستاي تحقق آرمان‌هاي الهي و معنوي و جذب و جلب افراد و آحاد جامعه به مسجد داشت.

مکان اجرای ایده: سازمان های مرتبط با مسجد
تقویم اجرای ایده: یکبار برای همیشه
نوع مناسبت:
مجری: تشکل های مسجدی

الف- خلاصه طرح

اجرای برنامه‌های فرهنگی در مساجد، نیازمند شاخصه‌های مدیریتی و هماهنگی و ارتباط با سایر تشکل‌های فعال در این پایگاه عبادی مقدس می‌باشد. مدیریت فرهنگی مسجد، حوزه‌های ظریف، پیچیده و حساسی دارد که بدون توجه به سازمان منسجم و کارآمد، نمی‌توان انتظار توسعه فعالیت‌ها و بازدهی و اثربخشی آن را در راستای تحقق آرمان‌های الهی و معنوی و جذب و جلب افراد و آحاد جامعه به مسجد داشت.
با این نگرش، هرگونه برنامه‌ریزی و فعالیت بدون در نظر گرفتن اصل شورا و مشورت و هماهنگی و آیین‌نامه مدون، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی حوزه فرهنگ دینی در مساجد باشد؛ لذا با توجه به این اصل اساسی، آیین‌نامه‌ای ویژه با عنوان شورای امور فرهنگی مسجد پیشنهاد گردیده که در سه ماده زیر می‌باشد:

۱- آیین‌نامه تشکیل شورای امور فرهنگی
۲- شرح وظایف شورا
۳- شرح وظایف اعضای شورا

دستورالعمل تشکیل شورای فرهنگی مسجد

ماده (۱)

بند۱:اعضای شورای امور فرهنگی شامل افراد ذیل می‌باشند:

الف)اعضای ثابت:
۱- امام جماعت مسجد(رئیس شورای فرهنگی)
۲- رئیس هیئت امناء مسجد.
۳- رئیس کانون فرهنگث، هنری مسجد یا نماینده وی.
۴- فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

ب)اعضای غیرثابت:
۱- دو نفر از اساتید و آموزگاران مجرب مسجدی.
۲- دو نفر از کارشناسان امور فرهنگی آگاه به مسائل فرهنگی جامعه
۳- یک نفر مسؤل دبیرخانه(دبیر شورا)

ماده (۲)
شرح وظایف شورای امور فرهنگی مسجد:

شورای امور فرهنگی در مسجد با تشکیل نشست‌ها و جلسات مستمر و مرتب در خصوص اجرای فعالیت‌های فرهنگی ارائه شده و نیز فعالیت‌های جاری خود مساجد، برنامه‌ریزی نموده و با هماهنگی سایر بخش‌های فعال در مسجد ساز و کارها و راه‌کارهای مناسب اجرایی را در هر زمینه مشخص می‌سازد. به‌طور کلی شرح وظایف این شورا به‌شرح ذیل می‌باشد:

بند۱ : تشکیل جلسات منظم و مستمر، هر دو هفته(در صورت نیاز هر هفته) یک‌بار در مسجد و بحث و بررسی پیرامون طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی ستاد، یا برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری مسجد و تعیین ساز و کارها و راه‌کارهای مفید و مناسب در خصوص اجرای آنها متناسب با بافت فرهنگی منطقه و حوزه استقرار مسجد.

بند۲ : برقراری ارتباط و هماهنگی میان سایر بخش‌های موجود در مسجد، جهت اجرای بهینه طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی

بند۳ : ایجاد تسهیل جهت اجرای برنامه‌های ابلاغی از سوی دستگاه‌های ذی ربط امر مسجد، فرهنگ و تبلیغ
بند۴ : ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جدید و نوین فرهنگی و اجرای آنها با در نظر گرفتن وضعیت خاص فرهنگی و اقلیمی منطقه استقرار مسجد
بند۵ : استفاده از حداکثر امکانات و منابع مالی و اعتباری و انسانی و محل استقرار مسجد در راستای اجرای بهینه و مناسب طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی و دینی
بند۶ : جذب نوجوانان و جوانان مستعد و مؤمن و متعهد برای توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و دینی مسجد
بند۷ : طراحی و برنامه‌ریزی در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نشست‌های مختلف فرهنگی ویژه نمازگزاران
بند ۸ : تهیه جزوات آموزشی و منابع لازم در زمینه فرهنگی با هدف غنی‌سازی برنامه‌های فرهنگی و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

ماده۳
شرح اهم وظایف اعضای شورای امور فرهنگی مسجد:

بند۱: شرح وظایف رئیس شورا(امام جماعت مسجد به‌عنوان رئیس شورای فرهنگی می‌باشد) دارای وظایف زیر می‌باشد:
– برنامه‌ریزی در خصوص زمان و موضوع تشکیل جلسات شورا
– ایجاد هماهنگی درخصوص تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات شورا با سایر بخش‌های مسجد
– نظارت بر روند مباحث مطروحه در جلسات متناسب با موضوع جلسه و مدیریت جلسات به‌طوری که همه اعضاء حق یکسان در ارائه نظر داشته باشند.
– تنظیم اساسنامه شورا با هماهنگی سایر اعضاء
– تلاش در جهت اجرای دقیق مصوبات و تصمیمات شورا
– معرفی اعضای غیرثابت شورا در صورت تغییر یا تمدید مسئولیت آنان بصورت سالانه
– تصمیم‌گیری نهایی پس از بحث و بررسی پیرامون طرح‌ها و برنامه‌ها

بند۲ : شرح وظایف رئیس هیئت امناء در شورا:
– طرح و ارجاع مصوبات و تصمیمات شورا به سایر اعضای هیئت امناء مسجد
– به‌کارگیری حداکثر امکانات و منابع اعتباری و انسانی مسجد در خصوص اجرای برنامه‌های مصوب شورا
– تلاش در جهت هماهنگی سایر بخش‌های مسجد با شورای امور فرهنگی

بند۳ : شرح وظایف رئیس کانون فرهنگی، هنری:
– ایجاد هماهنگی و تبادل نظر میان اعضای شورا با اعضای کانون فرهنگی و هنری مسجد
– فراهم‌سازی امکانات مادی و انسانی مورد نیاز در خصوص اجرای برنامه‌های فرهنگی شورا در مسجد
– ارائه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسانه و تخصصی در خصوص برنامه‌هایی فرهنگی ارائه شده از سوی شورا و نیز استفاده از اطلاعات و تجربیات و سوابق موجود در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد.

بند۴ : شرح وظایف فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج:
– ارائه طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مسجد جهت اجرایی نمودن آن در جلسات شورا.
– هم‌فکری و همکاری لازم جهت پربار نمودن مباحث مطروحه فرهنگی و تبلیغی و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در فعالیت‌های فرهنگی مسجد.
– حضوری مستمر و هماهنگ در برنامه‌های تدارک شده توسط شورا.
– برنامه‌ریزی مناسب جهت مشارکت فعالانه و نیز شرکت گسترده اعضاء بسیج در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی اجرایی در مسجد.

بند۵ : شرح وظایف اعضای کارشناس شورا:
– مطالعه و بررسی طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌ها و سایر نهادهای ذیربط با امور مسجد و ارائه نظر درخصوص راه‌کارهای اجرائی آنها در مسجد.
– ارائه ایده‌های نو و طرح‌ها و برنامه‌های مناسب فرهنگی جهت بحث و تبادل نظر در شورا در خصوص افزایش تأثیرگذاری و نقش مساجد در فعالیت‌های فرهنگی.
– تحقیق و مطالعه درخصوص طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده.
– حضور منظم و مستمر در جلسات شورا که در مسجد تشکیل می‌گردد.
– به‌کارگیری تجربیات و تخصص‌های موجود در سایر نهادها جهت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورا در مسجد.
– برنامه‌ریزی درخصوص نشر متون و جزوات توجیهی و آموزشی لازم در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورا.

بند۶ : شرح وظایف دبیرخانه شورا:
– تهیه متن و گزارش صورت‌جلسات شورا به‌صورت دقیق و منظم و ویرایش، تنظیم، تایپ و تکثیر آن به تعداد اعضای شورا و ارائه آنها به اعضاء حداکثر تا دو روز پس از هر نشست.
– بایگانی و آرشیو منابع، مدارک و اسناد شورا و صورت‌جلسات.
– ارائه گزارش شش ماهه و سالانه از روند مصوبات و تصمیم گیری‌های شورا به امام جماعت و دیگر مراکز (همراه با سی دی) و تصاویر، آمار و اطلاعات کامل برگزاری طرح‌ها در مسجد.
– هماهنگی درخصوص ارائه طرح‌ها و برنامه‌های سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط امور مسجد به شورا.

۱ نظر
  1. علی 9 ماه پیش

    خیلی ایده خوبی است

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

با ما در تماس باشید

توجه داشته باشید که جهت ارسال پیام به بخش‌های مورد نظر همراه با ضمیمه می‌توانید از فرم تماس با ما استفاده نمائید.


پل های ارتباطی:
۰۲۵۳۲۹۱۷۹۴۸ – ۰۳۱۵۵۵۷۱۰۹۵     
masjedideas[at]gmail[dot]com     
کانال تلگرام

ارسال کردن

کاری از "اتاق ایده پردازی فام"

با شناسه کاربری خود وارد شوید

یا    

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

Create Account