فام3 (ایده‌های خام ارسالی)

  •    

    نذر فرهنگی شامل انجام کار فرهنگی وفکری برای فرد یا گروهی از افراد می شود و در قالب نذر وقت ، مهارت و تخصص تعریف می شود. ترویج نذر فرهنگی زمینه ساز مشارکت و تاثیر گذاری بیشتراهالی مسجد در حوزه مذهبی وفرهنگی است. نذر فرهنگی عقلانیت توأم با عشق است و می تواند بعنوان صدقه جاریه و باقیات صالحات برای شخص نذر کننده باشد. نذر فرهنگی اشکال گوناگونی دارد از جمله\" نذر وقت ، مهارت و تخصص ، کتاب ، محصولات فرهنگی و...\" می باشد. نذر کتاب جلوه نابی از نذر فرهنگی و بهترین غذای روح است ومی تواند موجب توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی گردد

با ما در تماس باشید

توجه داشته باشید که جهت ارسال پیام به بخش‌های مورد نظر همراه با ضمیمه می‌توانید از فرم تماس با ما استفاده نمائید.


پل های ارتباطی:
۰۲۵۳۲۹۱۷۹۴۸ – ۰۳۱۵۵۵۷۱۰۹۵     
masjedideas[at]gmail[dot]com     
کانال تلگرام

ارسال کردن

کاری از "اتاق ایده پردازی فام"

با شناسه کاربری خود وارد شوید

یا    

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟