"خوشا به حالتان معتکفین عزیز . پدیده‌ی اعتکاف یکی از رویش‌های انقلابی است. این پدیده‌ عمومی؛ این ‌که ده‌ها هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کنند، آن هم اغلب جوان، جزو رویش‌های انقلاب است. من یک وقت عرض کردم که انقلاب ما ریزش دارد، اما رویش هم دارد؛ رویش‌ها بر ریزش‌ها غلبه دارند. پس خوشا به حالتان معتکفین عزیز".

مقام معظم رهبری(دامت برکاته)

خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران ۱۳۸۴/۰۵/۲۸